Türkiye’de 10 kişiden 8’i alkolün tadını bilmiyor

Ülke genelinde 12 bin hane dolaşıldı ve kadın-erkek toplam 23 bin kişiyle görüşüldü. İlginç sonuçların ortaya çıktığı ‘aile yapısı’ araştırmasında, alkol kullanımının azlığı da dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yürüttüğü “Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması”nın sonuçları açıklandı.

Ülke genelinde 12 bin hanede 18 yaş üstü 10 bin 362 erkek, 13 bin 17 kadın olmak üzere toplam 23 bin 379 kişi ile görüşüldü.

18 yaş altı 9 bin 356 erkek, 6 bin 703 kadın olmak üzere toplam 16 bin 59 kişinin demografik bilgisinni de alındığı araştırmada, bireylerin televizyon izleme alışkanlıklarından kültürel aktivitelere katılımına, alkol kullanımından evlilik kararına kadar birçok konu incelendi.
Araştırmanın ortaya koyduğu bazı dikkat çeken bilgiler şöyle:

En büyük boşanma sebebi ilgisizlik

Araştırmada en dikkat çeken sonuçlardan biri boşanma nedenlerinin sıralaması oldu. Genel kanının aksine boşanmada ilk sıralarda, dayak, aldatma, ekonomik yokluk yer almıyor. Yüzde 27,3’lük oranla “eşlerin birbirine ilgisizlik ve sorumsuzluğu” boşanma nedenlerinde açık ara birinci çıktı.

Araştırmada, Türkiye’de evlenmiş bireylerin yüzde 95’inin yalnız bir kez evlilik yaptığı görüldü. 2006’da tüm evlilikler için ilk evliliğin devam ettirenlerin oranı yüzde 86,2 tespit edilmişken, yüzde 8,9’unun eşinin vefat ettiği, yüzde 4,3’ünün boşandığı, binde 6’sının da ayrı yaşadığı tespit edilmişti.

Görücü usulü hala yaygın

Araştırmada, ilk evlilik kararının nasıl verildiğiyle ilgili ilginç veriler ortaya çıktı. Buna göre, araştırmaya katılanların yüzde 44,2’si görücü usulü ve kendi kararıyla ilk evliliğini yaptığını bildirdi. Yüzde 38,7’si kendi seçimi ve ailesinin rızasıyla, yüzde 9,4’ü görücü usulü ve kendi görüşü sorulmadan evlendiğini belirtti.

Bu sonuçlara göre, Türkiye’de fikri alınmadan görücü usulüyle evlenenlerin oranının yıllar itibarıyla düşüş gösterdiği belirlendi. 1950’lerde bu oranın yüzde 29 seviyelerinde idi.

Alkol kullanımı

Alkol kullanma alışkanlıklarına bakıldığında ise katılımcıların yüzde 82,5’i hiç alkol kullanmadığını belirtti. Her gün kullananların oranı binde 6, haftada 1-2 gün kullananların oranı yüzde 2, ayda birkaç kez kullananların oranı yüzde 3,5, sadece özel günlerde alkollü içki kullananların oranı yüzde 7,4, “kullanıyordum, bıraktım” diyenlerin oranı ise yüzde 4 olarak tespit edildi.

En çok cinsellik rahatsız ediyor

Araştırmada, televizyon izleme alışkanlıkları da belirlendi. Araştırmaya katılanlardan “hiç televizyon izlemediğini” belirtenlerin oranı yüzde 8,1 olurken, televizyon izlediğini bildirenlerin oranı yüzde 91,9 olarak tespit edildi.

Televizyon yayınlarında rahatsız olunan içerikleri ise katılımcıların yüzde 46,9 ile cinsel içerikli yayınlar olduğunu belirtirken, yüzde 15,5 şiddet, yüzde 14,1 kötü, kaba ve küfürlü söz, yüzde 9,9 taraflı haber ve yorumlar, yüzde 9,6 da reklamlar olduğunu ifade etti.

Yüzde 63 hiç tatile gitmemiş

Aile üyelerinin birlikte yaptıkları faaliyetlere bakıldığında ise birici sırada 59,4 ile televizyon izlemek geliyor. Bunu 25,8 ile akraba, komşu, arkadaş ziyareti, 21,9 ile alışveriş, 7,2 ile tatil, 6,1 ile dışarıda yemek yemek, 3,2 ile sinema ya da tiyatroya gitmek izliyor…