Ömür törpüsü meslekler

Uzmanlara göre, belirli meslek çalışanları, diğerlerinden daha çok hasta ediyor. Bu mesleklerin mensupları -maalesef- beklenenden daha az yaşayabiliyor. Mesela maden işçileri, jean taşlama işinde çalışanlar soludukları havanın kirli-tozlu olması nedeniyle çok erken yaşlarda akciğer hastası oluyor, beklenenden daha kısa bir ömür sürebiliyorlar.
Ömür törpüsü mesleklerin bir başka özellikleri de çalışma saatlerinin “doğal biyoritm“e uygun olmamaları. Çalışanlara çok fazla stres yükleyen meslekler de tehlikeli. Ayrıca ani ve önemli kararlar vermeyi gerektiren, aşırı duygusal yüklenmelere yol açan, çalışanı aşırı baskı altına bırakan meslekler de sağlığı olumsuz etkiliyor.
Çalışma süreleri” de etkili bir faktör. Çok uzun ve yoğun çalışmak başlangıçta sadece “tükenmişlik sendromu“na, zamanla da sağlık sorunlarına yol açmaya başlıyor. Ayrıca yönetici pozisyonunda olmak da pek akılcı görünmüyor! Aşırı iş yüklenmek, bir koltukta birkaç karpuzu birden taşımaya çalışmak da doğru bir yol değil. İşyeri arkadaşlarıyla iyi iletişim içinde olan, görevlerini paylaşabilen, işini, pozisyonunu seven ve biraz da işi eğlence gibi kabul edebilenlerde işin sağlık üzerindeki etkileri daha olumlu gözüküyor.

GECE ÇALIŞMAK RİSKLİ

Sağlığı ve ortalama ömrü olumsuz yönde etkileyen iş kollarından biri de gece çalışılan meslekler. Örneğin bekçilik, santral operatörlüğü, doktorluk, polislik, gazetecilik gibi meslekler böyle. Gazetecilerin, bankacı ve borsacıların ve doktorların iş-zaman ilişkisinin bozukluğu ve aşırı stres nedeniyle sağlıkları oldukça bozuk olabiliyor. Bunların da ortalama yaşam süreleri diğer mesleklerden daha kısalıyor.
Özetle eğer dikkat etmezseniz mesleğiniz ya da işiniz sağlığınız için bir risk, yaşam süreniz için de bir ömür törpüsü haline gelebiliyor.

Ömrü uzatan meslekler hangileri?

AKLINIZDA OLSUN

En uzun yaşayanlar hangi mesleklerde çalışıyor? Bildiğim kadarıyla ilk sıralarda “kütüphane görevlileri” ve “besteciler” ve yanlış hatırlamıyorsam “edebiyatçılar” var. Peki, o zaman ne yapmalı? Gece çalışanlar, doktorlar, banka ve borsacılar, gazeteci ve güvenlik görevlileri meslek mi değiştirsinler? Tabii ki hayır! Yapmaları gereken şey bence kendilerine daha iyi bakmak olmalı. Dinlenmeye, eğlenmeye, uykuya daha çok vakit ayırmalılar. Meslek dışı keyifli uğraşlar, hobiler oluşturmalılar.

Siyaset yapmak ömrü uzatır mı, kısaltır mı?

BİR SORU/BİR CEVAP

Bu sorunun yanıtını ben de bilmiyorum ama eldeki veriler bizde ve dünyada siyaset-politika yapanların beklenenden daha uzun bir ömür sürdüklerini gösteriyor. Mesela Amerikan başkanlarının ömrü -birkaç istisna dışında- genelde 80’i geçiyor. Bizde de benzer bir durum var.
Rahmetli İnönü, Bayar, Bölükbaşı uzun ömürlü siyasetçilerdi. Rahmetli Ecevit de seksenli yaşları yakalamıştı. Süleyman Demirel 90’a yaklaşıyor ve maşallah son derece sağlıklı. Bu bence araştırılması gereken bir konu. Çünkü stresli ve yoğun bir iş yapıyorlar.
Uykuları pek de düzenli olmasa gerek. Yeteri kadar aktif bir hayat sürdüklerini de sanmıyorum! Bence onları etkileyen stresin “olumlu” ve “çok özel” bir yanı olmalı… Bunu bir başka yazıda tartışacağım…

Osman Müftüoğlu – Hürriyet