Kızlardaki davranış bozukluğunun nedeni

Çocuk Psikolojisi ve Psikiyatrisi Dergisi’nce yapılan araştırmada, beyindeki duygular ve duyguları paylaşımla ilgili bölümlerde yapısal farklılıklar bulundu. Daha önce genç erkeklerde yapılan çalışmalar da ortaya benzer sonuçlar çıkarmıştı. Uzmanlar, beyin görüntülemesinden yararlanarak erkenden sorunların saptanabileceğini ve buna dayanarak sosyal ve psikolojik yardım sağlanabileceğini düşünüyor.

İngiltere’de her 100 genç kızdan 5’inde davranış bozukluğu olduğu tahmin ediliyor. Saldırgan ve anti-sosyal davranışlara yol açan ruhsal sorunlar, yetişkin yaşlarda akıl sağlığı sorunları ve fiziksel problemler yaşanması olasılığını artırabiliyor.

Son yıllarda ergenlik yaşlarındaki erkeklerde davranış bozukluğu oranı değişmemekle birlikte, genç kızlarda önemli artış kaydedildi. Wellcome Trust and Medical Research Council tarafından yaptırılan araştırmada, davranış bozukluğu görülen 22 genç kız ile bu bozukluğu yaşamayan 20 genç kızın beyinlerinde yapılan görüntüleme esas alındı. Veriler, daha önce ergenlik çağındaki erkekler üzerinde yapılan araştırmayla karşılaştırıldı.

BİYOLOJİK NEDENLER ETKİLİ

Araştırmacılar, beynin amiygdala adlı bölümünün davranış bozukluğu gösteren genç kız ve erkeklerde daha küçük boyutta olduğunu saptadı. Amygdala, başkalarının korkup korkmadığını sezen ve kişinin kendisindeki korku duygusunu belirleyen bölüm.

Davranış bozukluğu gösteren genç kızların beyinlerinde, duygularla ve kişisel duyguları anlamayla bağlantılı insula adlı bölümün de daha küçük olduğu belirlendi. Ancak davranış bozukluğu gösteren genç erkeklerdeyse, aynı bölge, sağlıklı yaşıtlarına kıyasla daha büyük çıktı. Araştırmacılar bu zıt verilerin nedenlerini anlamaya çalışıyor. En ağır davranış bozuklukları gösteren gençlerin beyinlerinin ise, çok farklı yapısal özellikler taşıdığı gözlendi.

Araştırmayı yürüten doktorlardan Andy Calder, “Beyindeki bu değişimler, belli bir beyin işlevsizliğiyle doğmuş olmaktan kaynaklanabilir. Ya da yaşamın ilk dönemlerinde yaşanan ağır sıkıntı, beynin gelişmesini etkileyebilir.” dedi.

Cambridge Üniversitesi’nden Dr. Graeme Fairchild, elde edilen bulguların çeşitli yararlar sağlayabileceğini kaydetti. Dr. Fairchild, ABD’de “zihinsel nedenlerle sorumluluğun azalmış olduğu” savunmalarında, beyin görüntüleme verilerinin kullanıldığına işaret ederek, ilerde suç işlemesi olasılığı yüksek kişilerin beyin görüntülemelerinden yararlanılabileceğini kaydetti.