Kış geliyor baca gazı zehirlenmelerine dikkat

İGDAŞ, kış günlerini yaşadığımız bu günlerde ölümlere yol açan baca gazı zehirlenmelerine dikkat çekerek, zehirlenme nedenleri ve alınacak önlemler konusunda halkı uyardı.
İGDAŞ Yetkilileri, doğalgazın zehirsiz bir gaz olduğunu söyleyerek yaralanma ve ölümlere yol açan zehirlenmelerin doğrudan doğalgazla ilgili olmadığını, diğer tüm yakıtlarda olduğu gibi yanma sonucu oluşan karbonmonoksitin zehirlenmelere sebep olduğunu bildirdiler. Yetkililer özellikle bacalı doğalgaz kullanıcılarını uyararak bu tür zehirlenmelerin doğalgaz yakıcı cihazlarının bağlandığı bacaların temizlenmemesi, bakımının yapılmaması veya baca malzemelerinin zaman içerisinde deformasyona uğraması, baca sensörünün bulunmaması ya da iptal edilmesi nedeniyle görevini yapamaması ve dışarıya atılamayan baca gazının iç ortama yayılması sonucu yaşandığını belirttiler.

Kışa girerken mutlaka baca temizliği yaptırın
İGDAŞ Yetkilileri vatandaşların bu konuda daha dikkatli olmaları ve kışa girmeden mutlaka baca temizliğini ve bakımını yaptırmaları gerektiğini, aksi takdirde üzücü olaylarla karşılaşılabileceğini belirterek, “Doğalgaz diğer yakıtlara göre bacalarda kirliliğe neden olmaz; çeşitli dış etkenlerin (rüzgar, sarsıntı v.s.) yanı sıra, doğalgazdan önce kullanılan kömür, odun gibi yakıtlar, bacalarda is ve kurum oluşturur. Gerekli bakım ve temizlik yapılmadan doğalgaz kullanılması durumunda, gazın yanmasıyla ortaya çıkan atık gazlar, bacada yoğuşma oluşturur. Bu yoğuşma baca içerisindeki kurum ve isleri yumuşatmakta, yumuşayan kurum ve isler ile birlikte baca içindeki harç parçaları da kabararak baca içine dökülmekte, dolayısıyla tıkanmalara yol açmaktadır. Bu tıkanıklıklar, bacanın çekişini kısmen ya da tamamen engelleyerek atık (karbonmonoksit) gazların geri tepmesine bulunulan ortama yayılmasına sebep olur. Vatandaşlarımız hangi tür yakıt kullanırlarsa kullansınlar, bacalarını yılda en az bir kez, kışa girmeden önce mutlaka, İtfaiye ya da İtfaiye’nin yetkilendirdiği firmalara temizlettirmelidir. Bununla birlikte doğalgazlı cihazların (kombi vs) her yıl yetkili servislere bakımının yaptırılması da gereklidir.” açıklamasını yaptılar.
İGDAŞ’tan habersiz tesisatta değişiklik yapmayın
Doğalgaz kullanıcılarını, İGDAŞ`a bildirmeksizin tesisatlarında değişiklik yapmamaları konusunda uyaran yetkililer, bu tür yanlış uygulamalardan dolayı istenmeyen olaylar yaşandığını, abonelerin mutlaka tesisat ve cihazlarını İGDAŞ yetki belgeli tesisatçı firmalar aracılığıyla gözden geçirmelerinin gerekliliğine dikkat çektiler.
Güvenli doğalgaz konusu üzerinde hassasiyet ile duran İGDAŞ, iki yıldır sürdürdüğü uygulama ile İstanbul’un 17 ilçesinde güvenli doğalgaz kullanımı hakkında seminerler verdi. 2010 yılı bilgilendirme seminerlerine 14 Ekim’de başlayacak olan İGDAŞ, Aralık ayına kadar İstanbul’un yedi ilçesinde seminerler vermeye devam edecek. Özellikle ev kadınlarını bilgilendirmeyi amaçlayan uygulamada ilçe belediyeleri ile birlikte çalışan İGDAŞ, seminerlerin yanı sıra görsel materyallerle de halkı bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

BACA GAZI ZEHİRLENME OLAYLARININ NEDENLERİ
Doğalgaz yakıcı cihazlarının bağlandığı bacaların temizlenmemesi , bakımı yapılmaması veya baca malzemelerinin zaman içerisinde deformasyona uğraması.
Baca başlığı olmamasından dolayı rüzgarlı havalarda baca tepmesi olması ve yağmur suyunun baca içerisine girerek baca malzemesine zarar vermesi.
Baca sensörünün olmaması veya yetkisiz kişiler tarafından iptal edilmesinden dolayı standartlarda belirtildiği görevini yapamaması ve dışarıya atılamayan baca gazının iç ortama yayılarak risk oluşturması .
Abonelerin yakma tesisinin bakım, onarım ve bacanın temizlenmesini yönetmeliklerin gerektirdiği şartlar ve zamanda yaptırmaması.
Bacalı ve açık yanmalı cihazların kullanıldığı mahale açılmış olan ve havalandırma görevi yapan menfezlerin sonradan iptal edilmiş veya kapatılmış olması.
Doğal gaz kullanan abonelerin tesisata yönelik ve izinsiz olarak tadilat işlemleri yaparak tesisatı uygunsuz hale getirmeleri.
Baca yapımında kullanılan malzemelerin bacada meydana gelen yoğuşma suyunun baca malzemesine zarar vermesi .
Baca çekişinin bozulması ve baca gazının dış atmosfere tahliye edilememesi sonucu bacada ve yakıcı cihaz davlumbazı etrafında yığıntıya neden olması.
Abonelerin doğalgazlı yakıcı cihazlarının bakımını yaptırmamaları veya yetkisiz kişilere yaptırmaları.