Kesiklere karşı tedavi uygulamaları

Kurban kesimi sırasında meydana gelen yaralanmaların çoğu ellerde ve kollarda yaşanıyor. Kesik vakası yaşanması durumunda kesiğin üzerine tentürdiyot ve/veya oksijenli su, yara tozu ve/veya merhemi sürülmemelidir. Ayrıca kesiğin üzerine pamuk, sünger gibi emici özelliği olan hiçbir şey konulmamalı; yaranın etrafı su ve sabunla temizlenmelidir. Kesikte sızıntı gibi bir kanama varsa, yaralı bölgeyi kalp hizasından yukarıya kaldırıp üzerine temiz bir bez koyarak bastırılmalıdır. Kanamanın durması halinde, bu şekilde fazla sıkmadan bağlanmalıdır. Kesik, bir bandajla kapatılabilecek büyüklükte ise bandajın kesiğe enlemesine gelecek şekilde uygulanması gereklidir.
Belirtilen müdahalelere rağmen kanama durmuyorsa turnike (kalpten pompalanan kanın kanayan bölgeye gelmemesi için damarları sıkıştırılması) uygulanmalıdır.

Turnike sadece kollarda oluşacak yaralanmalarda uygulanmalıdır.
Turnike uygulamasında kemer, kravat gibi enli malzemeler kullanılmalı; kablo, ip, tel gibi ince malzemeler kullanılmamalıdır.
Kolda oluşmuş yaralanma durumunda turnike dirsek ile omuz arasına uygulanmalıdır.
Turnike yaparken kesinlikle düğümleyerek bağlanmamalı, ilmek şeklinde tutturmalıdır.
Turnike uygulanan kolda eller/parmaklar sık sık kontrol edilmeli; herhangi bir karıncalanma, uyuşma, morarma durumlarında turnike açılmalıdır.
Karıncalanma, uyuşma, morarma belirtileri olmasa bile her 15–20 dakikada bir turnike çözülmeli; 3–5 dakika kadar bekledikten sonra tekrar bağlanmalıdır. Gerekirse sağlık kurumuna gidene kadar bu işlem birkaç kez tekrarlanmalıdır.

Kesik vakalarında yaralı en fazla 6 saat içinde bir sağlık kurumuna ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde yara dikilemez bir duruma gelecektir.