Kadınların yüzde 71’i sigortasız çalıştırılıyor

Kadın Yönetici ve Kadın Çalışanlar Dayanışma Derneği (KAYÇAD) tarafından yaptırılan “Kadın İşgücü Dağılımı” konulu araştı rma, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e sunuldu.
Araştırmada, Türkiye’deki kadın işgücünün en çok istihdam edildiği sektör olarak yüzde 48,5 ile tarım sektörü gösterildi. Tarımdan sonra ikinci sırada yüzde 33 ile hizmet sektörü yer aldı. Bu sektörde yer alan iş alanlarından bazılarının özellikle, “kadınlar için uygun alanlar” olarak toplumsal kabul gördüğü belirtildi.
Kadın işgücünün kullanıldığı üçüncü sektörün, “sanayi” olduğuna dikkat çekilen araştırmada, buna rağmen bu sektörde kadın istihdamının oldukça sınırlı kaldığı kaydedildi.

HER 3 KADINDAN 2’Sİ İŞSİZ

Türkiye’nin, AB istihdam stratejisine dahil olma çabalarının, kadın istihdamının artırılmasında itici bir role sahip olduğu vurgulanan araştırmada, “Türkiye genelinde kadın istihdam oranı yüzde 27 iken, AB ülkelerinde bu oran yüzde 57 civarındadır. Türkiye’de her 3 kadından 2’si işsizdir. İstihdam edilen kadınların yüzde 71’i kayıtdışı olarak çalışmaya devam etmektedir. Kadı n nüfusun istihdam artışı, erkek istihdam artışının üçte biri kadardır. Kadınların işgücüne katılımı, ABD’de yüzde 46.5, İngiltere’de yüzde 44 ve ilginç bir oranla Romanya’da yüzde 90 seviyelerinde yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.
Kamu sektöründe kadınların en çok yer aldığı kurumların başında Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı geldiği belirtilen araştırmada, şöyle denildi:
Ülkemizde kadınlar, hizmet sektöründe memur, banka görevlisi, ebe, hemşire, odacı, hastabakıcı, hostes, sekreter, öğretmen, gişe memuru ve benzeri gibi düşük ücretli, yükselmeye kapalı, yaratıcı yönü olmayan, geleneksel rollerin uzantısı mesleklere yönlendirilmekte ve bu mesleklerde yoğunluk kazanmaktadır.

BAŞKAN ÖNERİLERDE BULUNDU

KAYÇAD Başkanı Yadigar Gökalp, AA muhabirine açıklamada bulunurken, ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, daha üretken olmalarının ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimi, değişimi açısından da son derece önemli olduğunu ifade etti.
TBMM Başkanı Çiçek’i ziyaret ettiklerini anımsatan Gökalp, Türkiye genelinde kadın istihdam oranının yüzde 27’lerde olması ve bu oranı AB ülkeleri seviyesine çıkarmak için yapılabilecek çalışmalar ile kadınların yükselmeye kapalı daha geleneksel alanlarda çalışması eğilimlerinin değiştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesi konularını görüştüklerini anlattı.
Kabulde, kayıtdışı çalışan kadınların kayıtlı istihdama teşviki, insan hakları, eşit hak ve özgürlükler açısından hiçbir ayrıma gidilmeksizin kadınların desteklenmesi gibi sorunların da gündeme geldiğini belirten Gökalp, “Sayın Meclis Başkanımız dernek aktivitelerimizin önemini vurgulayarak, daha etkin bir yol haritası belirlememiz konusunda çok çeşitli önerilerde bulundular. Kendileri adına kadınların çalışma yaşamındaki ve özellikle fiziksel ve duygusal şiddet konusunda maruz kaldıkları sıkıntılara her türlü desteği verebileceklerini belirttiler” şeklinde konuştu.