Kadınların dünyası karanlık

1 Ocak 2011’de göreve başlayan BM Kadın, dünyada kadın haklarına ilişkin var olan BM organlarından birçoğunun faaliyetlerini aynı çatıda toplayan yeni bir BM kurumu. Şili’nin eski devlet başkanı Michelle Bachelet tarafından yönetilen BM Kadın, dünyadaki kadınların durumuyla ilgili ilk rapor yayımlandı.

”Dünyada kadınların ilerlemesi” başlıklı rapor, dünya genelinde kadınların yaygın biçimde ayrımcılığa ve şiddete maruz kaldığını ortaya koydu. ”Kanunlar bakımından önemli ilerlemelere rağmen milyonlarca kadın hala yaşamlarında şiddete maruz kalıyor ve bu şiddet genellikle eşleri tarafından uygulanıyor” ifadesi kullanılan raporda 127 ülkenin evlilikte tecavüzü cezalandırmadığına dikkati çekildi. 61 ülkenin de kadına kürtaj hakkını sınırladığı ve ayrıca genel kural haline gelmiş biçimde kadınlara erkeklere nazaran yüzde 10 ila yüzde 30 daha az maaş verildiği ortaya koyuldu.

”600 milyon kadın, çok güvenli olmayan kötü işlerde yasal olmayan koşullarda çalıştırılıyor” denilen raporda kadınlara yönelik suçların ifşa edilmemesinin bütün bölgelerde ciddi sorun olduğuna işaret edildi.

Cinsel şiddettin asırlardır savaş silahı gibi kullanıldığı hatırlatılan raporda, cinsiyetler arasındaki eşitlikle ilgili kanunun, kadınların adalete ulaşmasının temelini oluşturduğuna dikkati çekildi.

İLERLEMELER DE VAR

Raporda bazı ilerlemelerin olduğuna dair bilgiler de yer aldı. Kadınların karar almada geçmişte hiç olmadığı kadar etkilerinin bulunduğu, bunun da kadın haklarının sadece siyasi ve medeni değil, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda haklarının tanınmasında artışa işaret ettiği vurgulandı.

186 ülkenin kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını öngören konvansiyonu imzaladığı belirtilen raporda, 173 ülkenin annelik yardımını garanti altına aldığı, 139’unun cinsiyetler arasında eşitliği kabul ettiği ve 125’inin de evlilik içi şiddeti gayrimeşru kabul ettiği kaydedildi.