Kadına şiddet araştırılıyor

Adana’da kurulu İnsani Değerleri Yüceltme Derneği tarafından hazırlanan ”Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi Projesi” ile kadınlar hakları konusunda bilgilendirilerek, farkındalık yaratılacak.

Dernek üyesi ve proje koordinatörü Sibel Akdemir, son günlerde kadına yönelik şiddet ve suçların kamuoyunca tartışıldığını belirterek, insani değerlerle hiçbir şekilde bağdaşmayan şiddet ile mücadeleyi öncelikli bir konu olarak ele aldıklarını söyledi. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) Hayat Boyu Öğrenme Programı çerçevesinde Romanya ve Polonya ortaklığıyla bir proje hazırladıklarını ifade eden Akdemir, projenin kadına yönelik şiddetin ve ayırımcılığın önlenmesi konusunda farkındalık yaratarak kamuoyu oluşturmayı amaçladığını, bu kapsamda çeşitli eğitim çalışmaları yapılacağını ifade etti.

Projenin hedef kitlesinin şiddete uğrayan hiçbir ekonomik gücü olmayan kadınlar olsa da, asıl kitlenin Adana ve çevresindeki tüm kadınlar olduğunu anlatan Akdemir, şunları kaydetti:

”Şiddetin nedenlerini ve kaynağını araştırmak için bölge genelinde ve proje paydaşlarının bulundukları ülkelerde aynı anda önce kadın öğretmenlerden ve bankacılardan başlamak üzere anket çalışması yapılacak. İkinci adım olarak çalışmayan hiçbir şekilde ekonomik özgürlüğü olmayan dezavantajlı kadınlara anket uygulanacak. Anket sonuçlarına göre çıkan istatistik verilere dayanarak proje paydaşlarıyla birlikte Türkçe ve İngilizce kitapçık hazırlanacak. Proje ile aile içi şiddetin nedenleri, çözüm önerileri, kadınlara yapılan pozitif ayrımcılık konularında etkinlikler düzenlenerek bölge ve ülke genelinde halkın bilinçlenmesi sağlanacak. Ayrıca şiddete maruz kalan kadınların yasal haklarını bilmeleri konusunda kitapçık hazırlanarak bölge geneline dağıtılacak.”

Akdemir, proje faaliyetleri kapsamında yapılacak anketlerdeki bilgeleri kullanarak ayrımcılığa uğramış, eğitimsiz, işsiz kadınlara ulaşılacağını bildirerek, üniversitelerin Psikolojik Danışmanlık bölümlerinde bu kadınlara yönelik seminerler düzenleyerek hedef grubun kendilerine olan güvenlerini arttırılması ve aydınlatılmasının sağlanacağını kaydetti.

Akdemir, proje ile şiddetin kaynağına inmek istediklerini belirterek, ”Şiddet çocukluktan gelen bir şey mi? Aile sorunlarından kaynaklanan bir durum mu? Yoksa başka nedenleri var mı? bütün bunlar araştırmanın sonucunda ortaya çıkacak. Ayrıca çalışma ile ülkeler arasındaki farklar da tespit edilmiş olacak” dedi.

Projenin paydaşları ile 8 Mart’ta Romanya’da, Ağustos ayında Polonya’da, ekim ayında da Türkiye’de toplanacaklarını anlatan Akdemir, elde edilecek sonuçlara bakarak şiddetin neden kaynaklandığını bulmaya çalışacaklarını bildirdi.

Anket çalışması

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Alparslan ise projenin şu anda anket çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, bu çalışmada kadına yönelik ev içi şiddeti sorguladıklarını söyledi. Alparslan, ankete ev içi şiddeti en az gördüğü tahmin edilen grubu sorgulayarak başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

”İlk olarak eğitimli kadınlar üzerinde anket uyguladığımız için elde edeceğimiz sonuç, ev içi şiddetin toplumdaki en düşük oranı olacak. Çünkü bunlar eğitimli kadınlar, eşleri de eğitimli, maddi durumları iyi. Ardından hem şiddet görenin hem de şiddeti yaratan kişinin özelliklerini öğrenmeye çalışacağız. Bu eş şiddeti ise şiddete başvuran eşin özelliklerini yakalamaya çalışacağız. Sonra da bu gruplara yönelik eğitimler düzenleyerek proje devam edecek. Ardından dezavantajlı dediğimiz maddi durumu kötü ve eğitim seviyesi düşük kadınlara anketler uygulayarak, aynı süreci gerçekleştireceğiz.”

Alparslan, Türkiye’de kadınların yasal haklarını bilmediklerini vurgulayarak, ”Elimizden geldiği kadar geniş kitlelerde şiddet konusunda farkındalık yaratıp kadınları şiddetten korumak, şiddete maruz kaldıklarında hangi haklara sahip olduklarını öğretmek istiyoruz” dedi.