İş yaşamında kadının yeri

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Türkiye’de Kadının Durumu” raporuna göre, 100 kadından sadece 12.8’i işveren konumunda. Kadınların yüzde 51. l’i ücret karşılığında, 34.8’i ise ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor. Rapora göre, 4 milyona yakın kadın okuma-yazma bilmiyor. Bunlann 2,5 milyonu 50 ve üzeri yaş grubu.

AKADEMİSYEN YOK

Profesör, Doçent, Yardıma Doçent, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Okutman kadroları içinde kadın oranı birçok ülkeden daha yüksek. Bu oranın çok önerdi olmasına karşın rektör ve dekanlık gibi üst pozisyonlarda erkek egemenliği devam ediyor. Okullarda yönetim kadrolarında bulunan 58 bin 835 kişiden sadece 5 bin 298’i (yüzde 8.98) kadın, 53 bin 537’si ise (yüzde 91.02) erkek.

Raporda, toplam 2 bin 948 belediye başkanının sadece 27’sinin (yüzde 0.9) kadın olduğu hatırlatıldı. Bukadınlardan sadece 2’siilbe-lediye başkanı, 31 bin 790 belediye meclis üyesinin bin 340*1 (yüzde 4.21) kadınlardan oluşuyor.

KADIN VALİMİZ YOK

Profesörler içerisinde kadın oranı yüzde 27.4, doçentlerde yüzde 31.6, öğre-‘ tim görevlileri arasında ise yüzde 38.5. Ayrıca, 154 üniversitenin 8’inde kadın rektör görev yapıyor. Türk Dışişleri’nde görev yapan 110 büyükelçiden 11 ‘inin kadın olduğu belirtilen raporda, Türkiye’de kadın vali bulunmadığına, 464 vali yardımcısından 10’unun, 801 kaymakamın 13’ünün kadın olduğuna işaret edildi. 20 müsteşar içerisinde sadece Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı kadın. 42 kurum genel müdürünün, bakanlık bünyesindeki 96 genel müdürün 5’i kadın. Savcıların yüzde 5.2’si, hakimlerin ise yüzde 28’i kadınlardan oluşuyor.