İnternet bağımlılığı sosyal hayatı vuruyor

Siber uyuşturucular olarak adlandırabileceğimiz durumların başında internette oynanan online oyunların geldiğini belirten Psikiyatrist Dr. Gürkan Odabaşoğlu, internet bağımlılığının sosyal hayatı nasıl etkilediğini ve bu durumun çözüm yollarını bizlerle paylaştı.

Yaklaşık 20 yıldır hayatımızda olan internet, iletişim şeklini ve sosyal hayatı etkiler. İnternet bağımlılığı son zamanlarda giderek yaygınlaşan bir durumdur. Online oyun bağımlısı olan kişilerde; giderek daha fazla oyun oynama isteği, sosyalliğin azalması, yapılan etkinlik ve diğer uğraşların bırakılması gibi sonuçlar görülür. Ergenlik döneminde ise bu durumdan en fazla akademik hayat etkilenir, ders başarısının düşmesinin yanında okul devamsızlığı da artar.

Sosyal hayatı nasıl etkiler?

Online oynanan bazı oyunlar ve bahis sonucunda kişiler giderek daha az sosyalleşmeye başlar. Bu kişiler, çoğu zaman evde veya internet cafelerde vaktini bilgisayar karşısında geçirir. Bilgisayar başında vakit geçirme süresi 16-18 saate kadar çıkabilir. Bağımlılık, PC karşısında yemek atıştırmaya başlamak ve spor etkinliklerinin tamamen durması şeklinde sonuçlar doğurabilir. Bağımlılık geliştiğinde ise sadece oyun oynayan kişilerle sınırlı bir sosyallikle kısıtlı bir durum gelişir. Spordan uzaklaşma ve sürekli oturma pozisyonunda olmak, kilo alma ve çeşitli eklem problemlerinin gelişimine katkıda bulunur.

Çözüm yolları nelerdir?

İnternet bağımlılığında çözüm yolları çeşitlilik gösterir. Kişinin bağımlılık derecesini belirledikten sonra altta yatan psikolojik nedenler araştırılır. Depresyon, dikkat eksikliği ve sosyal fobi en sık görülen psikolojik nedenler arasındadır. Eğer bu psikolojik nedenler ön planda ise bunlara yönelik terapiler uygulanabilir. İnternet perhizi dediğimiz, online durumlardan mümkün olduğu kadar uzaklaşmak tedavide çok önemlidir. Zihinsel-davranışçı yaklaşımlarla internetten uzak durmak veya interneti çok sınırlı kullanmak tedavinin temelini oluşturur. Ergenlerin tedavisinde ailenin katılımı ve iş birliği önem tutar. Bağımlılık gelişmeden önce, bağımlılığı önleyici yaklaşımlardan olan günlük internet sınırlamalarına ve bazı oyunlardan uzak durmaya dikkat etmek gereklidir. Eğer kişide ciddi derecede bir bağımlılık gelişmişse zaman zaman hastanede yatarak tedavi etmeye ihtiyaç duyulabilir.