Geliri az olan çabuk yaşlanıyor

Araştırma sırasında, 35-65 yaş aralığındaki yetişkinlerin DNA’larındaki kromozomların sonunda bulunan ve yaşlandıkça kısalan ‘telomer’ yapıları incelendi. Buna göre, yıllık geliri az olanların 10 yıl içerisinde yaşlandıkça DNA’larındaki telomerlerin kısalma oranının yüzde 7.7 olduğu, daha yüksek geliri olanlarda bu oranın yüzde 0.6’da kaldığı görüldü.

Ayrıca, 382 telomer ölçüsünün incelendiği araştırmada, günde beş öğünden az yiyen ve sebze-meyve tüketmeyenlerin de daha çabuk yaşlandığı saptandı.