Düşünceleri okuyan cihaz

Beyin dalgalarını deşifre eden bilim adamları, beyinleri hasar gören kişilerin düşüncelerini okuyan bir cihazın bulunabileceği müjdesini verdi. California Üniversitesi’nden araştırmacılar, beynin sözcükleri karmaşık elektrik devrelere dönüştürdüğünü keşfetti ve bu devrelerin deşif re edi le rek ger çek söz cük le re çev ri le bi leceğini ileri sürdü. Beynin düşünceyi sese benzer bir biçimde işlediğine inanan araştırmacılar, çığır açıcı nitelikteki keşfin, konuşamayan hastaların iç konuşmalarını çevirebilecek bir cihazın üretilmesine öncülük edeceğini belirtti. Henüz beyindeki elektrik devreleri belirleyecek bir sensor olmadığından bu tür bir cihazın üretilmesi için elektrotların kafatasının altına, beynin üzerine yerleştirilmesi gerekiyor. Prof. Robert Knight, araştırma ekibinin, 15 epilepsi hastasının beyinlerine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla kaydedilen elektrik dalgalarını deşifre ettiğini söyledi. Public Library of Sciences Biology Dergisi’nde yayımlanan araştırmanın, yakınlarıyla iletişim kurma şansı bulunmayan binlerce hasta için umut kaynağı olması bekleniyor.

Habertürk