Dünyada en çok kadınlar part time çalışıyor

OECD ülkelerinde 2010 sonu itibariyle kadınların yüzde 26,3’ü, erkeklerin ise yüzde 8,9’u part time istihdam ediliyor. Part time çalışma oranının yüzde 11,5 olduğu Türkiye’de erkeklerin yüzde 6,7’si, kadınların yüzde 23,4’ü part time çalışıyor.

OECD ülkelerinde kadınların yüzde 26,3’ü, erkeklerin ise yüzde 8,9’u part time (kısmi süreli) istihdam ediliyor. OECD istihdam verilerine göre 2010 yıl sonu itibariyle OECD ülkelerinde part time istihdam ortalaması yüzde 16,6 olarak gerçekleşti. Toplam istihdamda part time çalışma oranı en yüksek ülke yüzde 37,1’le Hollanda, yüzde 26,3’le İsviçre ve yüzde 24,9’la Avustralya oldu.

OECD ülkeleri arasında toplam istihdamdaki part time çalışma oranı en düşük ülkeler ise yüzde 3,6’yla Macaristan, yüzde 3,7’yle Slovak Cumhuriyeti, yüzde 4,3’le Çek Cumhuriyeti olarak sıralandı.

Part time çalışma oranı en düşük ülkeler, erkeklerde yüzde 2,3’lük oranıyla Çek Cumhuriyeti ve Macaristan, kadınlarda ise yüzde 5’le Slovak Cumhuriyeti olurken, en yüksek oran erkeklerde yüzde 17,2, kadınlarda da yüzde 60,6 ile Hollanda’da. Türkiye’de ise toplam istihdamın yüzde 11,5’ini part time çalışanlar oluşturuyor.

PART TIME ÇALIŞAN KADIN ORANI ERKEKLERİN 3 KATI

Listedeki ülkelerin genelinde part time çalışma oranının kadınlarda daha yüksek olduğu görülüyor. OECD ülkelerinde part time istihdam oranı kadınlarda yüzde 26,3, erkeklerde ise yüzde 8,9 olarak gerçekleşti.

Part time istihdamın en yüksek olduğu Hollanda’da erkeklerin yüzde 17,2’si, kadınların da yüzde 60,6’sı part time çalışıyor. İsviçre’de kadınların yüzde 46,4’ü, erkeklerin yüzde 9,6’sı, İngiltere’de kadınların yüzde 39,4’ü, erkeklerinse yüzde 11,6’sı part time istihdam ediliyor.

Kadınlar en düşük yüzde 5’le Slovak Cumhuriyeti, yüzde 5,2 ile Macaristan, yüzde 7 ile Çek Cumhuriyeti’nde part time çalışıyor. Toplam istihdamdaki part time oranının yüzde 11,5 olduğu Türkiye’de ise erkeklerin yüzde 6,7’si, kadınların yüzde 23,4’ü part time çalışmayı tercih ediyor.

YAŞLANDIKÇA PART TIME TERCİH EDİLİYOR

Verilere göre, OECD ülkelerinde 15-24 yaş aralığındaki toplam istihdamın yüzde 29,8’i part time olarak çalışıyor. 25-54 yaş aralığında yüzde 13 olan bu oran, 55-64 yaş aralığında yüzde 18,4 düzeyinde. Türkiye’de 15-24 yaş aralığında yüzde 11,9 olan part time istihdam oranı, 45 yaşına kadar düşme eğilimi gösterirken, bu yaştan sonra tekrar yükselerek 60-65 yaş aralığında yüzde 25,4’e kadar ulaşıyor.

Kısmi süreli çalışma, günlük 8 saatlik çalışma sisteminin dışında haftada birkaç gün veya günde birkaç saat olabiliyor. Tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma ”Kısmi süreli çalışma” olarak tanımlandığı Türkiye’de kısmi çalışma süresi işyerindeki normal haftalık çalışma süresinin üçte ikisi olarak belirlemiş durumda.