Çocuk boşanmaya engel değil

İki yıl süren bir araştırma yaparak, boşanmalara başta ekonomik sorunlar, şiddet ve ailelerin müdahalesi olmak üzere birçok etkenin neden olduğunu saptayan Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, hazırladığı raporda çözüme yönelik bazı öneriler sundu. ‘Eş seçimi ve evlilik konusunda adayların, müdahale konusunda da ailelerin bilinçlendirilmesi” gerektiğine vurgu yapılan araştırmanın sonuçlar bölümünde ise şu tespitler yer aldı:

– Sorunlar evliliğin kuruluş aşamasında ve ilk yıllarında başlayarak devam ediyor. Önemli olan bu sorunların çözümlenmesinde gösterilen çabalar ve izlenen yöntemlerin sağlıklı olması. Evliliklerde çiftlerin birbirlerine gösterdikleri sabır, saygı, anlayış ile uyumu sağlama çabaları önemli.

– Evliliklerinin kuruluş aşamasında sorunla (aile, çevre vb.) karşılaşmayan bireyleri ise eşler arası iletişimsizlik, ekonomik sorunlar ve eşlerin farklı karakter özellikleri taşıması boşanmaya götürüyor.

– Küreselleşme, iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, tüketim kültürü, bireyleşme, değerlerde yozlaşma, bir sorun çözme mekanizması olması gereken ailenin sorun üreten bir birime dönüşmesine neden oluyor. Ailede boşanma oranlarının artması bunun bir yansıması şeklinde ortaya çıkıyor.

– Boşanma öncesi evlilik sorunlarının çözümünde aile danışma merkezi gibi merkezlerden profesyonel yardım ve hizmet alanların oranı düşük.

– Bireyler ailelerindeki boşanmaları, kendi boşanmalarında model alabiliyor.

– Çocuk olmasına rağmen boşanmaların yaygınlaştığı gözlenmektedir.

– Yapılan araştırmalar özellikle çocuk üzerinde çok ciddi travmalara yol açabilecek sağlıksız bir evliliğin yürütülmesi yerine boşanmanın daha tercih edilebilir olduğu durumlarda evlilikte ısrar etmenin gereksiz olduğuna dikkat çekmektedir.

Ev içi rolünü aksatan erkek sonu hazırlıyor

Çalışan kadınların artan sorumlulukları nedeniyle aile içinde rol çatışması yaşanması, eşleri çalışan erkeklerin ev içi rollerini aksatmaları nedeniyle çıkan sorunlar da boşanmaya neden oluyor.