Çocuğunuzun korkulu yüzü epilepsinin işareti olabilir

Epilepsi, beyin içinde bulunan sinir hücrelerinin normal olmayan deşarj yapması sonucu ortaya çıkan nörolojik bir hastalık olarak tanımlanıyor ve Türkiye’de 700 bin civarında epileptik hasta olduğu belirtiliyor. 9 Eylül Üniversitesi Nörofizyoloji Bilim Dalı ve Epilepsiyle Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Barış Baklan, çoğu epilepsi hastasının hastaneye yatmasının gerekmediğini ve ayakta izlendiğini söylüyor. Üçte ikisinde nöbetlerin kontrol altında olduğu epilepsi hastalarında 2-5 yıl boyunca nöbet görülmemesi, hastalığın aktif sürecinden çıkması olarak kabul ediliyor ve tedaviler ilaçlar azaltılarak kesiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu süreyi 5 yıl olarak belirlemesine karşın süreç sonunda hastalığın nüksetme olasılığı bulunuyor ve bu durumda tedavi tekrarlanıyor.

DİRENÇLİ EPİLEPSİ

Bazı epilepsi türlerinde tedavinin ömür boyu devam etmesi gerektiği belirtiliyor. Bunlar “dirençli epilepsi” grubuna giriyor. Ancak bunlara, “dirençli epilepsi” dememek gerektiğini belirten Prof. Dr. Baklan, gerçek dirençli epilepsiyi, tedaviye rağmen nöbetleri olan hastaların oluşturduğunu söylüyor. Çocukluk çağında dirençli olacağı bilinen vakalar bulunuyor. Bunlar sadece epilepsi hastası olmayıp nörolojik bir takım hastalıkları da bulunuyor. Burada epilepsi, belirti olarak ortaya çıkıyor ve uzmanlar bu hastalarda epilepsinin yanında başka nörolojik sorunlarla da uğraşıyor. Bu hastaların beyin felci ya da beyin anormalliği olanlarında nöbetler görülebiliyor. Bunların dışında çok sağlıklı ergenlerde ortaya çıkan nöbet türleri de oluyor.

Çocuğunuz sık dalıyorsa dikkat edin!
* Çocuğunuz sık sık dalıyor ve anlık kopuklukları oluyorsa.
* Kendini sıklıkla ders dinlemekten alıkoyuyorsa.
* Ağzını şapırdatıyorsa.
* Garip hareketler yapıyorsa.
* Korkmuş bir yüz ifadesi ile dolaşıyorsa, epilepsiden şüphelenmek gerekiyor.

En çok ilkokul çağı ve yaşlılıkta karşılaşılıyor
Epilepsi her yaş grubunda rastlanan bir hastalık olsa da, en çok oyun-ilkokul çağı ve yaşlılık döneminde görülüyor. Ani şuur kaybı, kasılma ve titreme nöbetleriyle gelen ve halk arasında “Sara” olarak bilinen hastalıkta nöbetler çeşitlilik gösteriyor

EPİLEPSİDE EN ÇOK SORULAN SORULAR

En çok hangi hastalıklarla karıştırılıyor?
Epilepsi, duygu-durum bozukluğu, anksiyete, depresyon ve histerik nöbetlerle karışıyor.

Nörogörüntüleme teşhiste ne kadar etkili?
70’li yıllarda hastalığın yüzde 60’ının nedeni bulunamazken günümüzde bu oran, yüzde 20.

Tedaviden hangi oranda yararlanılıyor?
Hastaların üçte ikisi tedaviden yarar görürken üçte birinde bazen ikili, bazen de üçlü tedaviye ihtiyaç duyulabiliyor.

Epilepsinin asıl tedavisi ilaçla mı yapılıyor?
Epilepsinin asıl tedavisi her zaman ilaçla yapılıyor. Yeni ilaçlarda daha az yan etki görülüyor.

İlaç kullanan kişi nöbet geçirmiyor mu?
İlaçlar çekildikten sonra oradaki çekirdek hâlâ duruyorsa, hastalık tekrar alevlenip hasta yeniden nöbet geçirmeye başlayabiliyor.

Her epilepsi tedavi oluyor mu?
Epilepsilerin çoğu tedavi edilebiliyor. Tedavi edilemeyenlerde ise başka nörolojik sorunlar oluyor.