45’inden sonra daha çok içiliyor

İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, 45 yaşın üzerindeki yetişkinler 45 yaş altı gruplara kıyasla 3 kat daha fazla alkol tüketiyor.

Birleşik Krallık çapında 13 bini aşkın kişi üzerinde yapılan araştırmada kişilerin alkol ve sigara alışkanlıkları incelendi.

Araştırmada, 16-24 yaş arasındaki erkeklerin sadece yüzde 3’ü hemen her gün içki içerken, 65 yaş ve üzerindeki erkeklerin yüzde 22’sinden fazlasının hemen her gün içki içtiği ortaya çıktı.

Tıp uzmanları haftada üç gün hiç içki içilmemesini tavsiye ediyor. İngiltere hükümeti, erkeklerin günde 3-4 birimden fazla; kadınlarınsa günde 2-3 birimin üzerinde alkol tüketmemesini tavsiye ediyor.

Alkol tüketimine ilişkin araştırma, yetişkinlerin yüzde 54’ünün haftada en az bir defa içki içtikleri; yüzde 26’sının hafta iki defadan fazla içki içtiğini ortaya koydu. Yetişkinlerin yaşlandıkça daha sık içki içer oldukları da saptandı. 65 yaş ve üzerindeki kadınların yüzde 12 kadarı, hemen her gün içki içerken, 16-24 yaş kuşağındaki kız ve kadınların yalnızca yüzde 1’i her gün içki içiyor.

Kadın ve erkekler toplu olarak incelendiğinde, 16-24 yaş kuşağında her gün içki içenlerin oranı yüzde 2 iken, bu oran 25-44 yaş grubunda yüzde 5; 45-64 yaş kuşağında yüzde 10; 65 yaş ve üzerindekiler arasındaysa yüzde 16. Genç yetişkinler her gün daha az içki içiyor olmalarına rağmen, bir defasında çok fazla alkol tüketim eğilimi, gençler arasında daha yaygın.

ERKEKLER DAHA ÇOK İÇİYOR

16-24 yaş kuşağındaki erkeklerin yüzde 24’ünün, 25-44 yaş kuşağındaki erkeklerin ise yüzde 25’inin gün başına 8 birimden fazla alkol tükettiği ortaya çıktı. 45-64 yaş kuşağındaysa bu miktarda alkol tüketenlerin oranı yüzde 20, 65 yaş ve üzerindekiler arasındaysa yüzde 7 çıktı. Araştırma erkeklerin, kadınlara kıyasla daha sık içki içtikleri; erkeklerin yüzde 16’sının haftada 5 ya da daha fazla gün içki içtiğini, aynı eğilimdeki kadınların oranının ise yüzde 10 olduğunu gösterdi.

KANSERİN EN ÖNEMLİ NEDENLERİNDEN BİRİ

Sigara alışkanlığı bakımındaysa son 40 yıldır sigara tüketiminin azaldığı ortaya çıktı. 1974’de yetişkinlerin yüzde 45’i sigara içerken, 2010’da bu oran yüzde 20’ye indi. Ancak tütün saranların oranındaysa büyük bir artış kaydedildi.

Alkol alışkanlığının tehlikeleri konusuna eğilen “Alcohol Concern” adlı grubun başkanı Eric Appleby, son istatistiklerin orta yaşlı sınıfların alkol tüketimine ilişkin gizli gerçekleri açığa çıkardığını belirtirken, karaciğer hastalıkları, beyin kanaması ve kanser gibi tehlikelerin göz ardı edildiğini vurguladı.